00 Our terms & conditions ⋆ 2019
Genom att använda denna webbplats lanzon.se (den Lanzon vi, “oss, vår eller lanzon.se s), godkänner du reglerna nedan. Inte lanzon.se om du inte accepterar reglerna. Vi kan ändra reglerna när som helst, men vi kommer att göra vårt bästa för att hålla användarna informerade. Du bör fortfarande läsa reglerna ofta när du använder lanzon.se. Du är också bundna till dessa regler efter ändringar görs när lanzon.selanzon.se samlar in uppgifter om konsumentkrediter för att göra det lättare för dig att hitta ett lån som passar. Det är inte lanzon.se vem lånar ut pengar utan kontrakt direkt med de olika långivarna.

All information på sidorna i lanzon.se ges i god tro och att den information som samlas och reproduceras så gott vi kan. Trots dessa fakta, inte lanzon.se garantera riktigheten av innehållet. lanzon.se härmed avstå allt ansvar för fel, misstolkningar, partiell eller total ekonomisk förlust, besvikelse, vårdslöshet eller skada orsakad av användning av informationen på dessa sidor.

Våra tjänster förklaras och levereras till användarna så gott vi kan, men ibland fel. lanzon.se härmed avstå allt ansvar för fel, misstolkningar, partiell eller total ekonomisk förlust, besvikelse, vårdslöshet eller skada orsakad av användning av våra tjänster.
All personlig information som ges till lanzon.se hålls säker och kommer aldrig att säljas, lånas ut eller ges till tredje part i syfte. Trots dessa fakta, gör lanzon.se inte garantera att personlig information kan samlas in av tredje part genom stöld eller andra liknande medel. lanzon.se härmed avstå allt ansvar för fel, misstolkningar, partiell eller total ekonomisk förlust, besvikelse, vårdslöshet eller skada orsakad av stöld av personlig information av en tredje part.

© 2016 lanzon.se Med ensamrätt. Denna webbplats använder cookies.
Fortsatt användning innebär att ni ger samtycke till att cookies används.

Lanzon är ett varumärke inom
Key Eco Finance Group
Kronborgsgränd 12
164 46 Kista